Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde med kommunfullmäktige 2013-12-11

Sammanträde med kommunfullmäktige 2013-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

Sammanträdet inleds med utdelning av priser till Årets pedagoger.

Den som vill få hjälp Läs mer... med att använda sin läsplatta kan få hjälp av kommunens IT-tekniker i
Folkets Hus kl. 17.15-18.oo

5 Svar på interpellation om ökad droganvändning i kommunen (C)

6 Svar på interpellation om planeringen av industri- och företagsområdet Älvsby (C)

7 Svar på interpellation om kulturhus på Djurö (S)

8 Svar på interpellation om fler hyresrätter på Värmdö (V)

9 Svar på interpellation om kommunens flyktingmottagande (V)

10 Svar på interpellation om köp av tjänster från Kommunlex (S)

11 Svar på interpellation om "Avtal till varje pris - kränkande av funktionshindrade" (V)

12 Svar på interpellation om utnyttjande av idrottshallar (S)

13 Svar på interpellation om slamtömning (S)

18 Val av ersättare i valnämnden (M)

23 Omförhandling med Vaxholms stad om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

25 Avtal ang. driftbidrag till Gustavsbergsbdet

26 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

27 Klimat- och energipolicy för Stockholms län samt synkronisering av klimat- och energipolicy

28 Flaggning vid kommunfullmäktigesammanträden och översyn av kommunens flaggprinciper

29 Rapport om enj verkställda beslut kvartal 3 2013

30 Svar på motion (S) om ökad trygghet och tillgänglighet vintertid

31 Svar på motion (S) om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

32 Svar på motion (V) om en köttfri dag iveckan

33 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

35 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en klättersvamp

36 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag