Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Val av kommunfullmäktiges presidium

10 Svar på interpellation om framtiden för vuxenutbildningen (MP)

11 Svar på interpellation om förfallet i Gustavsbergs centrum (V)

17 Utökning av antalet bostäder lämpliga för äldre inom Värmdö Bostäder AB (återrapportering av uppdrag)

23 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (MP)

25 Ordning för inkallande av ersättare

26 Svar på motion (S) om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd

28 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

31 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner

32 Svar på motion (MP) Kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

35 Svar på motion (C) om en giftfri kommun

36 Svar på motion (S) om införande av medborgarförslag

§127 Val av fullmäktiges presidium

§130 Svar på interpellationer

§132 Ändring av firma och styrelse mm i kommunalt bolag

§133 Nämndorganisation 2015-2018

§134 Sammanträdestider 2015

§135 Utökning av antalet bostäder lämpliga för äldre inom Värmdö Bostäder AB (återrapportering av uppdrag)

§137 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

§138 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2014

§139 Antagande av detaljplan för Gamla Brunnsvägen (I4)

§140 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

§142 Val av kommunstyrelse

§143 Befrielse från uppdrag (KD)

§144 Svar på motion (S) Arbetsregler för Värmdös näringslivsråd - för bättre näringslivsklimat i kommunen

§145 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet