Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-09-30

Sammanträde 2015-09-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 8 oktober kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige

12 Val av två ersättare i tekniska nämnden (S)

13 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (S)

14 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt nyval (S)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt politisk samordnare samt nyval (KD)

16 Befrielse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i näringslivsnämnden samt nyval (KD)

18 Val av ordförande, 1:e vice ordförande, ytterligare en ledamot samt två suppleanter i Värmdö Bostäder AB

19 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nyval (M)

20 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (MP)

21 E-förslag om tidigareläggning av bildandet av Ekedalskogens naturreservat

24 Ansökan till länsstyrelsen om utökad delegation till bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden om stängselgenombrott

26 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

28 Svar på motion (S) om flexiblare parkeringsnorm för billigare bostäder och ett klimatsmart Värmdö

30 Svar på motion (S) Bygg små prisvärda hyresbostäder och skapa förutsättningar för flera arbetsplatser

36 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

37 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

38 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

39 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

40 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

41 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

42 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

43 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

44 Svar på interpellation (V) om socialnämndens omfattande handlingsplaner

45 Svar på interpellation (V) om dotterbolagens lönesättning

46 Svar på interpellation (S) om EU-medborgares vistelse i kommunens centrum

47 Svar på interpellation (MP) om avtalsuppföljning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

48 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen