Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-02-22

Sammanträde 2017-02-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 2 mars kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

7 Svar på interpellation (MP) hur har upphandlingen av containrarna gått till?

8 Svar på interpellation (MP) om priser på Gustavsbergsbadet

9 Svar på interpellation (S) angående evakueringsboende på Gustavsgården

10 Svar på interpellation (S) vad händer med ombyggnationen av Porslinsfabriken?

11 Svar på interpellation (V) angående Gustavsgårdens containerboende

12 Anmälan om politisk sekreterare (M)

13 Val av ersättare i näringslivsnämnden (MP)

14 Val av ersättare i socialnämnden (S)

15 Befrielse från uppdrag som ordförande i porslinsmuseet AB samt nyval

16 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden (L) samt nyval

17 Befrielse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige (L) samt nyval

19 Överlåtelse av driften av Gustavsbergs porslinsmuseum till Nationalmuseum

21 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen