Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-01-31

Sammanträde 2018-01-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 8 februari kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter i kommunfullmäktige

8 Svar på interpellation (SD) Möjligheten att utnyttja sporthallen på Ekvallen i Gustavsberg kvällstid för sysslolösa ungdomar

10 Svar på interpellation (S) Ensakommande ungdomars möjlighet att bo kvar i kommunen efter 18-årsdagen

14 Val av revisor i Värmdö kommun (S)

15 Val av lekmannarevisor i Värmdö Hamnar AB (S)

16 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (C)

17 Val av ersättare i valnämnden (S)

18 Avsägelse från uppdrag i valnämnden (MP) samt nyval

19 Avsägelse från uppdrag i valnämnden (MP) samt nyval

20 Avsägelse från uppdrag i socialnämnden (KD) samt nyval

21 Avsägelse från uppdrag i tekniska nämnden (S) samt nyval

26 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen