Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-05-02

Sammanträde 2018-05-02

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

6 Socialnämnden: Uppföljning av nyckeltal

7 Vård- och omsorgsnämnden: Uppföljning av nyckeltal

11 Överenskommelsen - ett projekt för ökad samverkan med idéburna organisationer och föreningar i Värmdö kommun

13 Rapportering av socialnämndens ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal fyra 2017

18 Avsiktsförklaring mellan Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan

19 Status för aktuella byggprojekt

22 Remiss från länsstyrelsen: Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall

25 Svar på motion (S) Etablera Sjöhistoriskas fritidsbåtsmuseum på Värmdö