Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-01-12

Sammanträde 2011-01-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Månadsrapport per 30 november 2010

2 Svar på remiss om Strategi för hantering av de gröna frågorna i Österåkers kommun

3 Överenskommelse med Gustavsbergs Tennisklubb

4 Förändring av rutinerna för beredning av ärenden till KS och KF

5 Samarbetsavtal med Tornhusets Företagscenter

6 Antagande av detaljplan för Brunn 1:149 m fl - Fladenbacken (I2)

7 Förlängd tid för fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö

8 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

9 Svar på motion om tyst asfalt

10 Delegationslista för kommunstyrelsen

11 Firmateckning för kommunstyrelsen

12 Återremitterat ärende i budget 2011 - Peng för pedagogisk omsorg

13 Styrdokument för medborgardialog

14 Representant i styrelsen för Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall

15 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

16 Mandatperiod för styrelserna i kommunens bolag

17 Val av kommunens representant i SLUP.se (1 1)

KS -18. Val av kommunens representant i REVES (1 1) KS -19. Val av kommunens representanter i samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö (3) KS -20. Val av kommunens representant i Nyföretagarcentrums styrelse (1) KS -21. Val till näringslivsrådet (3) KS -22. Val till brottsförebyggande rådet (3) KS -23. Val till skärgårdsrådet (3) KS -24. Val till pensionärsrådet (3) KS -25. Val till Scandinavian Islands referensgrupp (1) KS - 2011-01-03 16:45 III

§1 Månadsrapport per 30 november 2010

§2 Remiss ­ Strategi för hantering av de gröna frågorna i Österåkers kommun

§3 Överenskommelse med Gustavsbergs Tennisklubb

§4 Förändringar av rutinerna för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§5 Samarbetsavtal om Tornhuset Företagscenter

§6 Antagande av detaljplan för Brunn 1:149 m fl ­ Fladenbacken (I2)

§7 Förlängd utredningstid för fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö

§8 Svar på motion om tyst asfalt

§9 Revidering av kommunstyrelsens delegationslista

§10 Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

§11 Representant i styrelsen för Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall

§12 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

§13 Val av kommunens representant i SLUP.se

§14 Val av kommunens representant i REVES

§15 Val av kommunens representant i samrådsgruppen för Välfärd i Värmdö

§16 Val av kommunens representant i Nyföretagarcentrums styrelse

§17 Val till näringslivsrådet

§18 Val till brottsförebyggande rådet

§19 Val till skärgårdsrådet

§20 Val till pensionärsrådet

§21 Val till Scandinavian Islands referensgrupp

§22 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

§23 Återremitterat ärende i 2011 års budget ­ Peng för pedagogisk omsorg

§25 Mandatperiod för styrelserna i kommunens bolag