Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-03-10

Sammanträde 2014-03-10

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Inriktning för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 och 2017

KS Enligt förvaltningens förslag Allmänna ärenden

7 Östra Ekedal 1:100 arrendeavtal

8 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

9 Ägardirektiv för moderbolaget Värmdö simhall AB under namnändring till Kommunhuset i Värmdö AB

10 Redovisning av informationsinsatser inför folkomröstningen om skolorganisationen.

11 Start-PM för Enkärret samt beslut om planuppdrag

12 Val av politisk representant i klimatkommunerna

13 Arkitektuppdrag för Porslinsfabriken

14 Yttrande om granskning av beställar- och utförarmodellen

KS Enligt förvaltningens förslag Delgivningar och delegationer

17 Svar på motion (V) om att öka andelen män i förskolorna

18 Svar på motion (S) "Giftfri förskola - den tredje vågen"

19 Svar på motion (C) om körkortsutbildning i skolan

20 Svar på motion (C) om att skapa fler arbetsplatser i kommunen för minskat resande, trängsel och stress och en bättre miljö och vardag

21 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar

22 Svar på motion (V) Gör Skeviksstrands busshållsplats trafiksäker

KF Enligt förvaltningens förslag 2014-02-24 16:43

§25 Grönstrukturplan för Gustavsberg

§26 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

§27 Inriktning och ramar för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016 - 2017

§28 Östra Ekedal 1:100 - arrendeavtal

§29 Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB samt revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för dotterbolag inom kommunkoncernen samt modell för bolagsstyrning

§30 Arkitektuppdrag för Porslinsfabriken

§31 Redovisning av informationsinsatser inför folkomröstningen om skolorganisationen

§32 Godkännande av StartPM för Enkärret samt beslut om planuppdrag

§33 Val av representant till föreningen Klimatkommunerna

§34 Yttrande över revisionsrapport om granskning av beställare- och utföraremodellen

§37 Svar på motion (V) om att öka andelen män i förskolorna

§38 Svar på motion (S) om Giftfri förskola ­ den tredje vågen

§39 Svar på motion (C) om körkortsutbildning i skolan

§40 Svar på motion (C) om att skapa fler arbetsplatser i kommunen

§41 Svar på motion (V) om effektivare infartsparkeringar

§42 Svar på motion (V) ­ Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker