Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-03-09

Sammanträde 2015-03-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

7 Ansökan om medfinansiering av gästbrygga i Långviks fiskehamn på Möja

8 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

10 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 år 2014.

11 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 år 2014

12 Återtagande av överlåtelse för blockförhyrning i Sandhamn

13 Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse

14 StartPM för detaljplan för trygghetsboende i anslutning till Gustavsgården

15 Begäran om slutredovisning av konsultuppdraget "Baltic Sea Institute"

16 Yttrande över samråd om Natura 2000-områden, Smala vikar i Östersjön

17 Yttrande över samråd om vattenförvaltning

18 Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner (1 1)

20 Svar på motion (S) Satsa på spännande bostäder lämpliga för unga

21 Svar på motion (S) Policy för köp och försäljning av bolag och fastigheter mm

22 Svar på motion (S) om bedömningskriterier för särskilda boenden