Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-09-16

Sammanträde 2015-09-16

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information inför beslut om anslutning av Österåker och Vaxholms kommuner till Käppalaverket

KS
Representanter Käppala, ca 20 min

6 Redovisning av uppdrag till kommundirektören att redovisa personalsituation mm på socialkontoret

7 Delårsbokslut och budgetuppföljningsprognos 2 - BUP 2 för kommunen

8 Delårsrapport per den 30 juni för kommunstyrelsen


KS
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Delårsrapport per den 30 juni för kommunfullmäktige


KS
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Finansrapport per den 30 juni


KF
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande om granskningsrapport om årsredovisning 2014

KS
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande om granskningsrapport om representation


KS
Enligt kommundirektörens förslag

Allmänna ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan till länsstyrelsen om utökad delegation för bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden om stängselgenombrott


KF
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Sammanträdestider för 2016 för KSAU, KS och KF

KS/KF
Enligt kommundirektörens förslag

Yttranden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande till Trafikverket om framkomlighetsprogram för Stockholm

16 Yttrande till Trafikverket om funktionellt prioriterat vägnät

KS
Enligt kommundirektörens förslag

Delgivningar och delegationsbeslut

18 Delegationsbeslut

19 Svar på motion (S) om en bättre, mänskligare och friare hemtjänst


KF
Enligt kommundirektörens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Svar på motion (S) om Rebel Learners

KF Enligt kommundirektörens förslag 2015-09-02 14:13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)