Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-03-09

Sammanträde 2016-03-09

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

7 Utökad tillstånds- och anmälningsplikt för grundvattentäkter

8 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

10 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (minoritetsåterremitterat ärende)

11 Personalpolicy avseende ledarskap, medarbetarskap och lönesättning i Värmdö kommun

12 Ändrat mötesdatum för KS den 8 juni till den 9 juni 2016

15 Bordlagt val av ersättare i Välfärd i Värmdö (S)

16 Val till Race of the Baltic (en förtroendevald)

17 Val av 2 v ordf I KSAU, ledamot I KSPU, samt 2 v ordf i krisledningsutskottet (S)

18 Befrielse från uppdrag som 2 v ordf i KSPU samt nyval

19 Val av ersättare vid årsmöten med Sveriges Ekokommuner (S)

20 Yttrande över - Vindkraftpark Almagrundet underlag för samråd

24 Svar på motion (S) om förebyggande brandskyddsarbete

25 Svar på motion (S) Slopa timhetsen i hemtjänsten

26 Svar på motion (S) Låt egenregin konkurrera på lika villkor

29 Yttrande om laglighetsprövning av beslut om policy för resultatenheter