Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-05-11

Sammanträde 2016-05-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och platsTorsdagen den 19 maj på kansli- och utvecklingsavdelningen

5 Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen - BUP 1

6 Budgetuppföljning 1 för kommunfullmäktige m.fl. - BUP 1

7 Budgetuppföljning 1 för kommunen - BUP 1

9 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016

11 Överlåtelseavtal rörande försäljning av Chamottehuset

16 Ej verkställda beslut kvartal 4 2015, vård- och omsorgsnämnden

18 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning avseende exploatering och markanvisning

20 Kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola

21 Muntlig redovisning om Komvux

22 Befrielse från uppdrag som ersättare för ombud i Kommuninvest samt nyval (S)

30 Svar på motion (MP) Kommunala friskolor och ökat stöd till små enheter

31 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristadskommun för förföljda konstnärer/författare

32 Svar på motion om (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö - bordlagt ärende