Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens fastighetsutskott > Sammanträde 2013-10-14

Sammanträde 2013-10-14

Datum
Klockan
09:30
Plats
Torsbyfjärden

5 Kontoret informerar

7 Finansieringsbeslut Älvsby gård och Älvsby torp

9 Ösby 1:78, Utbyggnad av omklädningsrum Ekvallen

§25 Kontoret informerar

§26 Sammanträdestider för KSFU 2014

§27 Finansieringsbeslut Älvsby gård och Älvsby torp

§28 Fastighetsunderhåll av Kvarnbergsskolan

§29 Ösby 1:78, Utbyggnad av omklädningsrum Ekvallen