Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-11-05

Sammanträde 2013-11-05

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden, Kommunhuset i Värmdö kommun

Koalitionen disponerar Kanholmsfjärden från kl 17.00 och oppositionen disponerar Ingaröfjä Läs mer...rden från kl 17.00

4 Justeringens tid och plats

5 Detaljbudget 2014 för kultur- och fritidsnämnden, Dnr 13KOFN/0081

6 Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för kultur- och fritidsnämnden, Dnr 12KOFN/0056

7 Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun, Dnr 13KOFN/0040

8 Fastställande av mötesplan för år 2014, Dnr 13KOFN/0107

9 Vägnamnsärende; byte av vägnamn, Gamla Åvägen, Ingarö, Dnr 13KOFN/0114

10 Ansökan om bidrag från Föreningen Djurö konst och Kultur, Dnr 13KOFN/0108

11 Bussrundturer för nyinflyttade, Dnr 13KOFN/0039

12 Vägnamnsärende, Brunnsnäs 1:226, Ingarö, Dnr 13KOFN/0112

13 Kontoret informerar

14 Delgivningar

15 Delegationer

16 Övriga ärenden


Monica Fransson

Gulmarkerade ärenden är stängda för allmänheten.

Gustavsberg
Fredrik Sneibjerg (FP)
Ordförande