Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-02-11

Sammanträde 2014-02-11

Datum
Klockan
18.00
Plats

5 Information om fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning

6 Information om verksamhetsberättelse

Info Monica Fransson/Lotta Wretman Beslutsärenden

7 Ansökan om ekonomiskt bidrag för Värmdö Ridklubbs verksamhet för personer med funktionsnedsättning

8 Namnärende, områdesnamn för Gustavsberg 1:29 m fl., Gustavsberg (tidigare kallat Fabriksstaden)

9 Vägnamnsärende, Kolviksterassen, Kolvik

10 Vägnamnsärende, byte av vägnamn, Gustavsbergsvägen till Gustavsbergs allé

11 Förslag till indikatorer för 2014

12 Överenskommelse om brukarsamverkan mellan Värmdö kommun, kultur- och fritidsnämnden och Ingarö Gestio AB

14 Avdelningen informerar

17 Övriga ärenden

Info /Fredrik Sneibjerg Ordförande