Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-09-09

Sammanträde 2014-09-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Presentation Stockholmsenkäten

7 Ateljéstöd, 14KOFN/0021 revidering av kriterierna, kontroll uppföljning och återbetalningsklausul

8 Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg, 13KOFN/0038 -nytt tjut

9 Förbättringsplan från Gustavsbergs Musik- och balettstudio, 14KOFN/0078

10 Uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en lekplats för hundar i norra Gustavsberg och på andra platser i Värmdö kommun, 14KOFN/0090- nytt tjut

11 Namnärende; namn på sporthall i Hemmesta, 14KOFN/0093

12 Avdelningen informerar

15 Övriga ärenden

Info


/Fredrik Sneibjerg
Ordförande