Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde i kultur- och fritidsnämnden 2015-10-27

Sammanträde i kultur- och fritidsnämnden 2015-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, kommunhuset Skogsbo

Alliansen disponerar rum för gruppmöte:
Kl. 17:00-18:00 i Kanholmsfjärden
Oppositionen d Läs mer...isponerar rum för gruppmöte:
kl. 17:00-18:00 Baggensfjärden

5 Presentation "Status process i brukarsamverkan"

6 Presentation av "Framtidens mötesplatser för unga"

7 Framtidens mötesplatser för unga

8 Budgetuppföljningsprognos 3 (BUP 3) för kultur- och fritidsnämnden

9 Benämning av upplevelsecentrum/kulturhuset i Gustavsbergs hamn

10 Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2016

11 Öppen fritidsverksamhet i samverkan

12 Ateljéstöd 2015-2017, fördelningsomgång 3

13 Villkor och regler för förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler i Värmdö kommun

14 Delta i ett länsövergripande forskningsprojekt om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet