Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-04-26

Sammanträde 2016-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Alliansen kl 16.00 i Baggensfjärden - 17.00 Kanh Läs mer...olmsfjärden
Oppositionen kl 16.00 - 18.00 i Röda rummet, plan 2, Skogsbo 2

5 Presentation av Överenskommelsen

6 Presentation av Mer-öppet på bibliotek

7 Budgetuppföljningsprognos 1 (BUP !) för kultur-och fritidsnämnden, Dnr 2015KOFN/0134

8 Sommaraktivitetsbuss under sommarlovet, Dnr 2016KOFN/0061

9 Fördelning av medel för Tryckfrihetsåret 2016, Dnr 2016KOFN/0062

10 Sponsring av Stig Lindberg utställning, Dnr 2016KOFN/0066

11 Redovisning av analysunderlag avseende anläggningar för fritid och idrott, Dnr 2016KOFN/0063

12 Tilldelning av ungdomskulturstipendium, Dnr 2016KOFN/0044/Stängt

Ansökningshandlingar delas ut på förmöte
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Tilldelning av kulturstipendium 2016, Dnr 2016KOFN/0036/Stängt

Ansökningshandlingar delas ut på förmöte
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tilldelning av barn- och ungdomsledarstipendium 2016, Dnr 2016KOFN/0058/Stängt

Ansökningshandlingar delas ut på förmöte
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Tilldelning av arbetsstipendium, Dnr 2016KOFN/0052/Stängt

Ansökningshandlingar delas ut på förmöte