Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-12-05

Sammanträde 2017-12-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Ingarö Föreningshus

5 Sektorn informerar 2017-12-05

- Information om fotoutställning utomhus – Värmdö fotopark från Heidi Trakowski

6 Detaljbudget 2018 för kultur- och fritidsnämnden

7 Tilldelning av ateljéstöd 2018-2020

8 Driftssamverkansavtal med EVAB om drift och skötsel av idrottsanläggning Gustavsbergs sporthall

9 Revidering av föreningsbidrag 2018

10 Utredning om öppet wifi för besökare på bibliotek

11 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eknö Hemmans samfällighetsförening

12 Strategisk analys av Värmdös kulturscener 2017-2030

13 Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2018

14 Delgivningar 2017-12-05

15 Delegationsbeslut 2017-12-05

16 Övriga frågor 2017-12-05

- Kultur- och fritidsnämndens beredskap och planering för om kulturhuset inte blir av.

- Status på förhandlingarna med Nationalmuseum och hur dessa påverkar Kultur- och fritidsnämnden.

- Vad händer i diskussionerna med föreningarna kring framtidens anläggningsbehov.

- Status på övertagandet av driften av idrottsanläggningarna.