Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Workshop och Sammanträde 2017-10-26

Workshop och Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

Workshop för nämnden from klockan 13:30 och sammanträde from klockan 17:00

4 Justeringens tid och plats

5 Information

• Zandra Lövgren informerar om ESF-projektet ”Sverige bygger ut”
• Karin Gellin informerar om VärNa

6 Samverkansavtal, Stockholm Archipelago

7 Budgetuppföljningsprognos 3, 2017

8 Ansökan om medel för Idéburet offentligt partnerskap mellan Värmdö Kommun och Diversity Partner

9 Svar på motion (S) Praktikplatser för nyanlända och funktionsnedsatta

10 Tillväxtavdelningen informerar