Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2018-05-03

Sammanträde 2018-05-03

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information på näringslivsnämnden 2018-05-03

6 Revidering av riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

(Dnr 2018NÄN/0046-1)
NÄN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av auktorisationsvillkor kommunal vuxenutbildning

(Dnr 2018NÄN/0045-1)
NÄN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Uppföljningsplan kommunal vuxenutbildning 2018

(Dnr 2018NÄN/0047-1)
NÄN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Visit Värmdö Ideell Förening

(Dnr 2018NÄN/0059)
NÄN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Budgetuppföljningsprognos 1, 2018

(Dnr 2017NÄN/0083-3)
NÄN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tillväxtavdelningen informerar 2018-05-03

13 Delegationsbeslut 2018-05-03,

näringslivsnämnden (Dnr 2018NÄN/0006)
NÄN Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)