Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vaxholm

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Förslag till internkontrollplan 2016 för överförmyndarnämnden

7 Ansökan om verksamhetsbidrag från Stockholms läns god mans- och förvaltarförening, GFM

8 Budgetuppföljningsprognos 1, 2016 för överförmyndarnämnden

10 Avdelningen informerar

- Information Länsstyrelsens rapport ÖFN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegationsbeslut

12 Övriga frågor

13 Akt 929 Akt 685 Vite - Ej inkommen årsräkning 2015

14 Akt 291 Vite - Ej inkommen årsräkning 2015

15 Akt 93 Vite - Ej inkommen årsräkning 2015

16 Akt 912 Vite - Ej inkommen årsräkning 2015

17 Akt 685 Vite - Ej inkommen årsräkning 2012, 2013, 2014 och 2015 - Förmyndare 1, barn 1

18 Akt 685 Vite - Ej inkommen årsräkning 2012, 2013, 2014 och 2015 - Förmyndare 1, barn 2

19 Akt 685 Vite - Ej inkommen årsräkning 2012, 2013, 2014 och 2015 - Förmyndare 2, barn 1

20 Akt 685 Vite - Ej inkommen årsräkning 2012, 2013, 2014 och 2015 - Förmyndare 2, barn 2

21 Akt 1225 Ansökan om samtycke till arvskifte

22 Akt 1313 Ansökan om uttag

23 Akt 380 Entledigande av förvaltare

24 Akt 525 Ansökan om begäran att entlediga god man