Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2015-03-18

Sammanträde 2015-03-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Avdelningen informerar

- Information Länsstyrelsens besök - Information om arvodesregler - Bokslutsdialog - Bokslutsrevidering

8 Verksamhetsberättelse 2014 inkl. interkontrollplan 2014

9 Delegationsordning för ÖFN

§1 Avdelningen informerar

§2 Sammanträdestider 2015

§3 Internkontrollplan 2015

§4 Verksamhetsberättelse 2014 inkl.

§5 Delegationsordning för ÖFN

§6 Anmälan av ordförandebeslut