Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Revidering av delegationsordning för Överförmyndarnämnden. (Dnr 2016ÖFN/0009)

2 Uppföljning av åtgärder föranledda av Länsstyrelsens inspektion 2016-05-20 (Dnr 2016ÖFN/0011)

3 Budgetuppföljning 3 (Dnr 2015ÖFN/0012)

4 Sammanträdestider 2017 (Dnr 2016ÖFN/0012)

5 Ändring för arvodesregler för gode män till ensamkommande barn (Dnr 2016ÖFN/0007)

6 Detaljbudget 2017 (Dnr 2016ÖFN/0005)

7 Delegationsbeslut, december 2016 (Dnr 2016ÖFN/0002)

9 Individärende: Entledigande av god man enligt FB 11 kap 20 §

10 Individärende: Uttag från överförmyndarspärrat konto

11 Individärende: Entledigande av god man enligt FB 11 kap 20 §