Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Budgetuppföljningsprognos 1 2017,

8 Kommundirektörens underlag för budget

9 Delegationsbeslut överförmyndarnämnden.