Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-11-12

Sammanträde 2015-11-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Baggensfjärden

5 Förvaltningen informerar

8 Planbesked för ändring av detaljplan Ekvik 1:1 fastigheten Ekvik 1:29

§93 Fastställande av dagordning

§94 Förvaltningen informerar

§95 Antagande av detaljplan för del av Fågelvik 1:334 och 1:315 - Ingarö

§96 Biotopskyddsområden i Gustavsberg

§97 Planbesked för Ösby 1:77 m fl - bostadsbebyggelse

§98 Sammanträdestider 2016