Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2017-01-18

Sammanträde 2017-01-18

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Samråd, detaljplan för Norra Lagnö, Etapp 1, Panama 3:2 m.fl., Långsunda 1:5 m.fl. och Norra Lagnö 1:346 m.fl. (Dnr 15KS/173)

3 Samråd, detaljplan för Stavsnäs 1:20 (Dnr 15KS/320)

4 Granskning, detaljplan för fastigheten Eknö 1:501, Sandön (Dnr 15KS/92)