Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-12-09

Sammanträde 2014-12-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kanholmsfjärden

kl 17-18 gruppmöten (Koalitionen disponerar Kanholmsfjärden och oppositionen disponerar
Läs mer...Ingaröfjärden)
kl 18.00 gemensam julavslutning i matsalen
kl 18.30 Nämndsammanträdet startar

5 Förtroendevaldas erfarenheter mandatperiod

7 Verksamhetsbidrag Brottsofferjouren

8 Verksamhetsbidrag Föreningen Bryggan

9 Verksamhetsbidrag Föräldraföreningen mot narkotika

10 Verksamhetsbidrag HOPP

11 Verksamhetsbidrag BRIS

12 Granskningsrapport ekonomiskt bistånd

13 Tillfälliga boenden

14 Yttrande till förvaltningsrätten

15 Socialchefen informerar

§88 Förtroendevaldas erfarenheter av mandatperioden

§89 Riktlinjer för handläggning av barn - och ungdomsärenden

§90 Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren

§91 Ansökan om verksamhetsbidrag från Föreningen Bryggan

§92 Ansökan om verksamhetsbidrag från Föräldraföreningen mot narkotika

§93 Ansökan om verksamhetsbidrag HOPP

§96 Uppdrag till kommunstyrelsens fastighetsutskott

§97 Yttrande angående allmänna barnbidrag

§98 Socialchefen informerar

§99 Delgivningar och anmälningsärenden december

§100 Delegationsbeslut

§101 Övriga ärenden