Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-06-08

Sammanträde 2015-06-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Socialnämndens verksamhetsmål

7 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

10 Sektorschefen informerar

- Presentation regler/rutiner förtur bostadskö - Korta fakta kring ensamkommande flyktingbarn. SCN Stängt

11 Delgivningar

13 Individärende - sekretess

§39 Socialnämndens verksamhetsmål

§40 Åtgärdsplan för beroendevård

§41 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

§42 Riktlinjer för serveringstillstånd

§43 Sektorschef informerar

§44 Delgivningar maj 2015

§45 Delegationsbeslut maj 2015

§47 Förändring i socialnämndens delegationsordning