Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-11-04

Sammanträde 2015-11-04

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Personalläget inom IFO:s barn- och ungdomsgrupp

7 Sammanträdestider 2016

8 Ej verkställda beslut kvartal 3 2015

§65 Budgetuppföljning 3 2015, socialnämnden

§66 Personalläget inom IFO:s barn- och ungdomsgrupp

§67 Sammanträdestider för socialnämnden 2016

§68 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 2015