Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-02-01

Sammanträde 2017-02-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

2 IKT-strategi för socialnämnden

4 Firmateckningsordning för socialnämnden

5 Ej verkställda beslut kvartal 4 2016, socialnämnden

6 Ansökan om verksamhetsbidrag, FMN Föräldraföreningen mot narkotika

7 Svar på motion (MP) om att utbilda kommunens personal och politiker i Första hjälpen till psykisk hälsa