Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Nedläggning av faderskapsutredning

6 Nedläggning av faderskapsutredning

7 Nedläggning av faderskapsutredning

8 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

9 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

10 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

11 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

12 Verksamhetsberättelse 2016, socialnämnden

13 Revidering av delegationsordning, socialnämnden

14 Kompletterande beslutanderätt, socialnämnden

15 Val av ledamot enligt kap 6 § 36 KL

16 Utvärdering av verksamheten personligt ombud

17 Uppföljning av åtgärdsplan för beroendevård

18 Revisionsrapport: Förstudie - flyktingmottagning

19 Svar på motion (SD): Stopp för flyktingmottagandet