Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
Plats

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

7 Ansökan om ändring av detaljplan för Värmdövik 2:1, (Dnr 09STN/0138)

8 Tillägg tilldetaljplan avseende byggnadsplan för Herrvikstomten 54:1 - Dalkrogsstigen m fl S4A Godkännande av samrådsredogöresle, beslut om antagande, (Dnr 10STN/0159)

9 Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) Värmdö kommun - Godkännande av utställningsutlåtande samt beslut om antagande, (Dnr 07STN/00524)

10 Prioriteringsordning för utbyggnad av kommunala gång- och cykelvägar, (Dnr 10STN/0012)

11 Val av beredningsutskott

12 Medborgardialog i Stavsnäs

13 Firmateckning inom samhällsplaneringsnämnden, (Dnr 10STN/0278)

14 Remiss till Kompassen/Näringsdepartementet, Mer innovation ur transportforskning

§1 Delgivningar och delegationsbeslut

§2 Kontoret informerar

§3 Ansökan om ändring av detaljplan för Värmdövik 2:1

§4 Tillägg till detaljplan avseende byggnadsplan för

§5 Prioriteringsordning för utbyggnad av kommunala gång- och

§6 Val av beredningsutskott

§7 Medborgardialog i Stavsnäs 2011-01-27

§8 Firmateckning inom samhällsplaneringsnämnden

§10 Detaljplan för Näverängsvägen m fl (N1) Värmdö kommun ­