Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-10-01

Sammanträde 2013-10-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

7 Sammanträdestider för SPN 2014

10 Utökning av kommunens VA-verksamhetsområde 2013

11 Antagande av anbud Djurö ÅVC

12 Antagande av entreprenör Hemmesta vägskäl.

13 Kommunal VA-anslutning till Eknö 1:494 och 1:788 samt fortsatt utbyggnad på Sandön

15 Gustavsberg 2:5, ansökan angående VA-taxa

16 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för del av Stavsnäs 1:407.

17 Detaljplan för Strömma S4B Ripvägen m.fl. - Inriktningsbeslut.

18 Antagande av Värmdö kommuns avfallsförekrifter.

20 Uppdrag om beskrivning av styrmodell och revidering av mål

§72 Kontoret informerar

§73 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§74 Sammanträdestider för SPN 2014

§75 Budgetuppföljning 2 2013 för samhällsplaneringsnämnden

§76 Revidering av delegationsordning för SPN

§77 Utökning av kommunens VA-verksamhetsområde 2013

§78 Antagande av anbud Djurö ÅVC

§79 Antagande av entreprenör Hemmesta vägskäl

§80 Kommunal VA-anslutning till Eknö 1:494 och 1:788 samt fortsatt utbyggnad på Sandön

§81 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238

§82 Gustavsberg 2:5, ansökan angående VA-taxa

§83 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för Stavsnäs 1:407

§84 Detaljplan för Strömma S4B Ripvägen m.fl.

§85 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

§86 Ansökan om planbesked för Torsby 1:9 och Torsby 1:17

§87 Uppdrag om beskrning av styrmodell och revidering av mål