Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-05-12

Sammanträde 2015-05-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Redovisning av trafiksituationen vid skolorna

8 Lokal trafikföreskrift om busskörfält på del av Idrottsvägen mellan Palmqvists väg och Hålluddsvägen

12 Lokal trafikföreskrift om på- och avstigningsplats med förbud att stanna och parkera fordon på Motionsvägen ska upphöra

13 Budgetuppföljning 1 2015

14 Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering

20 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut

Redovisning av följande delegationsbeslut:
- Överklagan av byggsanktionsavgift (15TEN/87)

TEN

Stängt

21 Avdelningen informerar