Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Cykelväg i Brunn

6 Thomas Andersson, upphandlingschef, presenterar sig

7 Förfrågningsunderlag, upphandling Farstavikens skola

TEN
Stängt

Förfrågningsunderlagen kommer att finnas tillgänglig för ledamöterna från och med
16.00 på sammanträdesdagen.

8 Förfrågningsunderlag, upphandling Strategisk partnering

TEN
Stängt

Förfrågningsunderlagen kommer att finnas tillgänglig för ledamöterna från och med
16.00 på sammanträdesdagen.

13 Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

15 Avdelningarna informerar

§49 Presentation av upphandlingsenheten och Thomas Andersson, upphandlingschef

§50 Förfrågningsunderlag, upphandling Farstavikens skola

§51 Förfrågningsunderlag, upphandling Strategisk partnering

§52 VA-anslutning Kyrkudden 1:2

§53 VA-anslutning till Djurö 4:68 och 15:1

§54 VA-anslutning till Djurö 4:238 samt till två nybildade fastigheter från Djurö 4:238

§55 Tekniska nämndens mål

§56 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut

§58 Avdelningarna informerar

§59 Införande av restriktioner i användandet av kommunalt dricksvatten på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen

§60 Laddstolpar för elbilar