Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-09-08

Sammanträde 2015-09-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Spillvatten för Eknö 1:519

8 Förbud om att parkera inom område för Viks Fruviks vägförening

9 Nytt vägnamn, Viks gårdsväg, Värmdövik 1:2 och 1:3

13 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Näsuddsvägen – infartsparkering, dagvattendamm, busshållplats m.m.

16 Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

18 Avdelningarna informerar