Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Ansökan om anslutning till kommunalt VA. Fågelvik 1:34, 1:37, 1:38, 1:39, 1:657, 1:660, 1:662 och 1:315

6 Gustavsberg 1:435, ansökan om dagvattenanslutning

7 Restriktioner för kommunalt dricksvatten på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen

8 Utredning om åtgärdsplan angående inläckage av dagvatten på VA-nätet

9 Förlängning av avtal avfallshämtning, fastland

10 Förlängning av avtal behandling grovavfall

11 Djurö 4:228, 4:227 4:226 4:225 4:135 4:78, VA - anslutning

12 Djurö 4:297 ansökan om VA-anslutning

13 VA-anslutning Stora Barnvik, Ingarö

15 Avsiktsförklaring för Ingarö vattentäckt

16 Uppföljning internkontrollplan TEN 2017

17 Teknisk handbok kapitel 4 - gata och trafik

18 Svar på motion (MP) Vi vill se fastighetsnära avfallsinsamling i Värmdö!

19 Information till tekniska nämnden 2017-10-12

21 Delegationsbeslut oktober 2017, tekniska nämnden