Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2013-09-12

Sammanträde 2013-09-12

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kommunhuset Skogsbo

4 Anmälan av föregående sammanträdes-protokoll

5 Information om Framtida behov av förskolor

6 Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013

7 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

8 Förfrågan om nästa steg i skapandet av gemensam vuxenutbildningsregion

11 Remiss av Gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§107 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§108 Information om Framtida behov av förskolor

§109 Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013

§110 Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

§111 Förfrågan om nästa steg i skapandet av gemensam vuxenutbildningsregion

§112 Uppdrag om revidering av mål Finansieringsnämnden för utbildning beslut

§114 Remiss av Gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§116 Anmälan av delegationsbeslut september 2013