Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

kl 14-15 Gruppmöten (Koalitionen i Kanholmsfjärden, Oppositionen Ingaröfjärden)
kl 15.00 Läs mer...Sammanträde

Efter sammanträdet erbjuds lättare förtäring

6 Elevantalsprognos 2014-2013 Grundskola

7 Auktorisation inom vuxenutbildning

8 Utredning av verksamheten

§46 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§47 Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023

§48 Auktorisation inom vuxenutbildning

§49 Utredning av verksamheten vid Saltarö Barnbod

§50 Delgivningar 27 november 2014

§51 Delegationsbeslut 27 november 2014

§52 Övriga ärenden