Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
13:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Föredragning om medarbetarenkät

6 Säkra skolvägar – information

7 Trafiksituationen och flexibel skolstart

8 Internkontrollrapport 2017

9 Internkontrollplan 2018

10 Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

11 Patientsäkerhetsberättelser 2017

12 Information: Rapport delprojekt 1 särskilt stöd och forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer

14 Delgivningar februari 2018

15 Delegationsbeslut februari 2018