Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-02-12

Sammanträde 2015-02-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kanholmsfjärden

Utbildning kl 13.00-15.00, Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 1 Läs mer...5.00-16.00
Allians för Värmdö, Kanholmsfjärden
Oppositionen, Nämdöfjärden

Sammanträde kl 16.00, Kanholmsfjärden

5 Presentation av ny rektor, Värmdö gymnasium

6 Former för utbildningsnämndens sammanträden 2015-2018

7 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2015

8 Utbildningsnämndens delegationsordning

9 Firmateckningsordning för utbildningsnämnden

12 Samverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Värmdö kommun

13 Representant SKL:s matematiksatsning PISA 2015

14 Patientsäkerhetsberättelsen elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2014

15 Sektorschef informerar

16 Delgivningar

17 Delegationer

§1 Presentation av förtroendevalda

§2 Presentation av ny rektor

§3 Former för utbildningsnämndens sammanträde 2015-2018

§4 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2015

§5 Utbildningsnämndens delegationsordning

§6 Firmateckningsordning för utbildningsnämnden

§9 Samverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Värmdö kommun

§10 Representant SKL:s matematiksatsning PISA 2015

§11 Patientsäkerhetsberättelsen Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2014

§12 Sektorschef informerar

§13 Delgivningar februari 2015

§14 Delegationsbeslut februari 2015