Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-09-03

Sammanträde 2015-09-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation förskolechef/rektor Ängens förskola, Kyrkskolan och Kopparmora skola - Viola Loch

6 Kommundirektörens förslag till budget 2016

10 Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024

11 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor

12 Sektorchef informerar

§64 Presentation förskolechef/rektor Ängens förskola, Kyrkskolan och Kopparmora förskola

§65 Delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015 för utbildningsnämnden

§66 Kommundirektörens förslag till budget 2016

§69 Strategi för förskoleplatser 2015 till 2024

§70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor

§71 Sektorchef informerar

§72 Extra ärende - skolskjuts

§73 Extra ärende ­ skoltoaletter

§74 Delgivningar september 2015

§75 Delegationsbeslut september 2015