Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-02-09

Sammanträde 2017-02-09

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Presentation av ny rektor på Viks skola (Dnr 2017UTN/0027)

2 Redovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende

huvudmannens ansvarstagande inom ramen för fritidshemmet (Dnr 2015UTN/0318)

3 Internkontrollrapport för utbildningsnämnden 2016 (Dnr

4 Utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 (Dnr 2017UTN/0024)

6 Ansökan om godkännande av köregler (Dnr 2017UTN/0003)

7 Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö

8 Rapport om systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2015/16,

9 Rapport om systematiskt kvalitetsarbete, fritidshemmet (Dnr

10 Delgivningar 2017-02-09 (Dnr 2017UTN/0025)

11 Delegationsbeslut 2017-02-09 (Dnr 2017UTN/0012)

12 Sektorchef informerar 2017-02-09 (Dnr 2017UTN/0026)