Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
13:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Verksamhetsberättelse 2017, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0064) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor

(Dnr 2018UTN/0073) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av riktlinjer för annat sätt att fullgöra skolplikten

(Dnr 2018UTN/0070) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Revidering av riktlinjer för att främja närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

(Dnr 2018UTN/0071) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revidering av riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

(Dnr 2018UTN/0074) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yrkesambassadörer

(Dnr 2017UTN/0174) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Riktlinjer för kost i förskola och skola

(Dnr 2016UTN/0293) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Sammanfattande rapport, riktad tillsyn gällande likvärdig tillämpning av maxtaxan i fristående förskolor och pedagogiska omsorger i Värmdö kommun

(Dnr 2017UTN/0260) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utvärdering av sammanträdestider

(Dnr 2018UTN/0088) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på motion (MP) Bättre stöd till förskolor, skolor och elevgrupper

(Dnr 2017UTN/0284) Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Sektorn informerar 2018-03-22, utbildningsnämnden

16 Delgivningar 2018-03-22, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0004) Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Delegationsbeslut 2018-03-22, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0003) Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)