Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-02-20

Sammanträde 2014-02-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Delgivningar

6 Delegationer

7 Presentation av ny chef

8 Ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder

9 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2013

10 Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor, gymnasieskolor och förskolor

11 Produktionschefen informerar

§13 Ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder

§14 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2013

§15 Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor, gymnasieskolor och förskolor

§16 Produktionschefen informerar

§17 Ordföranden informerar