Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Budgetuppföljningsprognos 1 2018, vård- och omsorgsnämnden

6 Ej verkställda beslut kvartal 1 2018, vård- och omsorgsnämnden

7 Kommunalt bidrag 2018 – handikapporganisationer

8 Kommunalt bidrag 2018 – pensionärsorganisationer

9 Förslag till höjd habiliteringsersättning 2018

10 Riktlinjer mot våld i nära relationer

11 Revidering av delegationsordning med anledning av införande av Dataskyddsombud

12 Revisionsrapport: Styrning och ledning av LSS-verksamhet

14 Ledsagning LSS

15 Val av ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet

16 Val av ledamot tillika ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

17 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 8.8.1 - 1031/2017 - 2 ej verkställt beslut

(Dnr 2018VON/00 75 )

Stängt

Omedelbar justering

18 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 8.8.1 - 12852/2017 - 3 ej verkställt beslut

(Dnr 2018VON/0081)

Stängt

Omedelbar justering

19 Information till vård- och omsorgsnämnden 2018 - 05 - 22

23 Initativ (MP) till VON: Trygghetslarm

24 Initiativ (S) till VON: Växelvård