Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-09-01

Sammanträde 2015-09-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

§56 Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015

§57 Kommundirektörens förslag till budget 2016

§58 Utbyggnad av Djuröhemmet

§59 Fördelning av statliga stimuleringsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

§60 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2015

§61 Sektorschef informerar

§63 Delgivingar september 2015

§64 Delegationsbeslut september 2015

§65 Initiativ för beredning