Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-11-10

Sammanträde 2015-11-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

16 Behandling av initiativ avseende att ta fram en policy mot ensamhet för att rädda våra äldres liv

§75 Ordföranden informerar Ordföranden informerar om nämndens pågående arbete, bland annat med budgetunderskottet.

§76 Budgetuppföljning 3 2015

§77 Åtgärds-/handlingsplan med anledning av prognostiserat budgetunderskott

§78 Ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 3 2015

§79 Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65 år

§80 Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

§81 Överenskommelse om vård och omsorg för äldre

§82 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut

§83 Sammanträdestider 2016

§84 Svar på motion (S) om bostäder för äldre

§85 Svar på motion (S) om att slopa timhetsen i hemtjänsten

§86 Behandling av initiativ (S) avseende att ta fram en policy mot ensamhet för att rädda våra äldres liv

§88 Sektorschef informerar

§89 Delgivningar oktober 2015

§90 Delegationsbeslut oktober 2015