Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-01-26

Sammanträde 2016-01-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

9 Sektorschef informerar

10 Övriga frågor


Öppet

- Initiativ (S) Samverkan enligt LSS 15:7Delgivningar och delegationer

§1 Godkännande av dagordning

§2 Komplettering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

§3 Lokalplan 2016, vård- och omsorgsnämnden

§4 Verksamhetsplan 2016, vård- och omsorgsnämnden

§5 Revidering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

§6 Initiativ (S) samverkan enligt LSS 15:7

§8 Delgivningar januari 2016

§9 Delegationsbeslut januari 2016